KORTE LEESWIJZER VOOR NIEUWE LEZERSVoorwoord | Wijze woorden | Inleiding | Dankwoord

© 1996-2021 Ton Muller AllWell.nl

Lees eerst het voorwoord , de inleiding en de achtergronden, vervolgens de doelstellingen.
De afzonderlijke paragrafen, beginnend met een kernwoord of frase als kopje, kun je zo opvolgend lezen.
In de tekst worden sommige belangrijke kernwoorden onderstreept weergegeven zodat je, indien nodig, de betekenis van die woorden kunt opzoeken en lezen. Het is belangrijk daarna weer terug te gaan naar de plaats waar je vandaan kwam. Het is vooral voor nieuwe lezers beter om de hoofdstukken in één keer door te lezen en pas daarna naar het volgende hoofdstuk te gaan.

- Heb je weinig tijd en ben je een overwegend rationeel denkende mens:
Kijk dan bij de korste weg naar het doel, figuur
welke kernwoorden die in de matrix staan belangrijk zijn bij de transformatie van data via informatie tot kennis. Na het beslissen kun je met snel, krachtdadig handelen het door jou gewenste doel, als je die hebt, meestal sneller bereiken.
Door de woorden die in de matrix staan aan te klikken kun je de omschrijvingen lezen en tevens de voorbeelden waarbinnen ze gebruikt worden. Door steeds met de muis een woord dat je wilt lezen te kiezen en na het lezen van de betekenis met je "ga terug" knop weer naar de figuur terug te gaan kun je zo het hele "thema artikel" lezen.
Indien je heel weinig tijd hebt of je organisatie staat je niet toe om te lang over het web te surfen dan kun je ook nog een CD-ROM versie bestellen door mij een bericht te versturen dat je het wilt bestellen.

Heb je nog geen doel voor ogen of ben je meer een gevoelsmens, dan kun je bij:
Effectief Denken, Leren en Handelen in de betreffende paragrafen die worden aangegeven door de mindmapfiguur meer informatie hierover lezen.

Ben je een gezondheidsfreak en wil je gezond en gelukkig 100 jaar worden dan is hier de plaats waar de antwoorden te vinden zullen zijn.

Andere snelwegen naar verschillende doelen vind je bij
Effectieve Methoden

Indien je binnen een bepaalde leeftijdsgroep zit, kan die paragraaf een onderdeel zijn waar je snel de belangrijke informatie over je leeftijdsgroep kunt vinden.

Bij beroepsgroepen , kun je informatie belangrijk voor je beroep terugvinden.

Als je toevallig een bepaalde functie of taak te vervullen hebt kun je bij taakgroepen mogelijk een snellere toegang tot wat je nodig hebt vinden.

Indien een bepaald vakgebied je interesseert dan kun je bij kennisdomeinen verschillende toegangen tot vakgebieden vinden.

Met Thema artikelen kun je tot bepaalde artikelen verbonden paragrafen lezen.

Bij Gastcolleges kun je meer informatie krijgen over gehouden gastcolleges, seminars en voorlichtingsdagen

- Andere kernwoorden, die voorlopig in een paragraaf vetgeschreven staan en later ook direct aanklikbaar zullen zijn, kun je nu reeds via de
kernwoordenlijst of de inhoud ook sneller vinden en lezen.
Deze kernwoordenlijst geeft ook aan welke nieuwe kernwoorden recentelijk zijn toegevoegd, de *nieuwe kernwoorden* zijn tussen * * geplaatst.

Bij de alfabetische index staan de vetgedrukte woorden in de tekst aangegeven. Door op de onderstreepte woorden te klikken kom je in de buurt van dat woord.

Recentelijk zijn bij verschillende hoofdstukken ook verduidelijkende mindmaps geplaatst, een Mindmap is een visueel overzicht dat voor het eerst door Tony Buzan is gebruikt.

In het linkerframe vind je een overzicht van de hoofdonderwerpen die te vinden zijn. Meestal brengt een hoofdonderwerp van je keuze je dichtbij het voor jou interessante gedeelte

Ben je het browsen of surfen op Internet nog niet zo gewend dan raad ik je aan om vaker met je "ga terug"-knop terug te gaan tot een scherm die je bekend voorkomt. Dit bespaart je het onnodig lezen van delen die je niet interesseren.

Degenen die met hun browser frames kunnen instellen, kunnen de kolombreedte zelf ook naar believen breder of smaller maken door op de rand van de scheiding met de muis deze vast te houden en in de gewenste richting te verplaatsen. Een smallere rechterkolom bevordert de leessnelheid!
De linkerkolom geeft een permanent overzicht van de hoofdstukken, de kleurindicatie van de woorden geeft aan welke je reeds gelezen hebt.
Heb je moeilijkheden met het lezen van de zwarte letters, stel dan je achtergrondkleur van je browser op een andere, lichtere kleur, in.

De eerste tijd zal er een inventarisatie van begrippen en definities worden vastgelegd op een voor iedereen begrijpelijke wijze met gebruikmaking van voorbeelden uit de praktijk.

Naderhand zullen deze definities en begrippen worden herschikt tot een vloeiender naslagwerk met veel toegangen.
Suggesties ter verbetering van de leesbaarheid of betere krachtiger voorbeelden, die tot je verbeelding spreken, zijn welkom. Ook eventueel commentaar, kritiek of verwijzingen naar andere sites worden van harte aanbevolen.

De gebruikte voorbeelden worden door een gedachtestreepje voorafgegaan
- Dit zou dus een voorbeeld kunnen zijn hoe een voorbeeld eruit zal zien.

Verder naar de achtergronden |Terug naar de Homepage| Homepage + zijframe