WIE LEEST DEZE WEBSITE?Deze site werd sinds haar oprichting in 1997 gelezen door medewerkers of leden van o.a:

ABNAMRO
ABP
TNO
SHELL
AKZONOBEL
SIEMENS
PHILIPS
KPN
XEROX
HP
IBM
KLM
OCE
ERICSSON
ESSENT
NS
WESTLANDUTRECHT
DELOITTE
TEBODIN
KLUWER
LOGICACMG
CMG.TNO
CAPGEMINI
GASUNIE
BALLAST-NEDAM
HEIJMANS
LOI
RANDSTAD
TELEACNOT
FNV
ARBOUNIE
AZU
MIN V&W
MIN G,W&S
MIN VROM
MIN BZK
MIN SZW
POLITIE
RIVM
AZU
RUG
UU
UVA
VU
TUD
TUE
TUT
UNIMAAS
KUB
KUN
VUB
WAU
WUR
UL
UA
NIJENRODE
LEIDENUNIV
KULEUVEN
GR SCALDIS
AFCAJAX
SOLA-R

Het blijkt dus dat als je mensen leesvoer geeft dat sommigen (nog) niet kunnen verteren of dat (nog) niet binnen hun belangstellingssfeer (behoeftenpatroon) ligt, dat het aan hen voorbij gaat.

Terug naar de Homepage| Homepage + zijframe